Tutkimusuutisia

JOUSTAVA SYÖMISEN RAJOITTAMINEN TUKEE PAINONHALLINTAA JA EDISTÄÄ HYVINVOINTIA (16.8.2015)

Anu Kangasniemi

Vähäisen fyysisen aktiivisuuden lisäksi ylipaino ja lihavuus ovat tekijöitä, joihin liikunta- ja terveysalan ammattilaisilta kysytään neuvoja ja ohjeita. Aikaisemmin ylipaino on ollut lähinnä aikuisväestön ongelma, mutta tänä päivänä se koskettaa yhä useammin myös lapsia ja nuoria. Miten hallita omaa painoaan ja estää painon nouseminen pitkällä aikavälillä on ratkaiseva kysymys niin liikkumisen kuin useiden terveyteen liittyvien ongelmien ennalta ehkäisemisessä.

Jäykkä syömisen rajoittaminen viittaa tapaan, jossa painoa pudotetaan tai hallitaan tiukkojen ohjelmien tai dieettien avulla, kun taas joustavalla syömisen rajoittamisella tarkoitetaan edellistä rennompaa "more or less" tyyppistä lähestymistapaa. Jyväskylän yliopiston tutkija Essi Sairanen et. al. (2014) pyrkivät tutkimuksellaan selvittämään, miten muutokset joustavassa ja jäykässä syömisen rajoittamisessa liittyivät onnistuneeseen painonhallintaan, hyvinvointiin sekä käyttäytymisen joustavuuteen. Tutkimusaineisto koostui ylipainoisista aikuisista (N=49), jotka olivat osallistuneet painonpudotus- tai -hallintainterventioon. Tutkimusaineisto koostui kyselykaavakkeista, alku- ja loppumittauksista sekä seurantamittauksista 8-9 kuukauden kuluttua intervention päättymisestä.

Tutkimustulosten mukaan joustava syömisen rajoittaminen oli yhteydessä onnistuneeseen painonhallintaan ja psyykkiseen hyvinvointiin. Mitä enemmän joustava syömisen rajoittaminen lisääntyi, sitä paremmat tulokset olivat painonhallinnan osalta ja sitä enemmän psykologinen oireilu (stressi ym.) väheni. Myös seurantamittausten osalta jäykän syömisen rajoittamisen väheneminen oli yhteydessä psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että syömisen kontrolloimisessa kannattaisi suosia enemmän joustavaa syömisen rajoittamista, joka käytännössä tarkoittaa siirtymistä liian tiukoista sääntöjen tai neuvojen noudattamisesta rennompaan painonhallintaan. Tämä lähestymistapa näyttäisi olevan yhteydessä myös psyykkisen hyvinvoinnin kohentumiseen, mikä on merkittävää juuri sen vuoksi, että ylipainoisten ja lihavien keskuudessa esimerkiksi myös masennusoireilu on yleisempää.

VIITE: Sairanen, E., Lappalainen, R., Lapveteläinen, A., Tolvanen, A. & Karhunen, L. 2014. Flexibility in Weight Management. Eating behaviors 15 (2), 218-224.

Uutinen on julkaistu aikaisemmin Liikunta & Tiede -lehdessä (51) 1/2014 sivuilla 91 - 92.