Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa

Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT,engl. Acceptance and Commitment Therapy, ACT), jonka taustalla on oppimisen psykologiset perusteoriat ja suhdekehysteoria. Lähestymistavassa edistetään ja tuetaan asiakkaan käyttäytymisen joustavuutta ja sisäistä motivaatiota muutokseen. Keskeistä ovat ohjattavan omat tarpeet, toiveet ja käsitys hyvästä elämästä, jolloin käyttäytymistä ja sen muutosta ohjataan vahvistamalla asiakkaan omia arvostuksia ja arvoja elämässä. Lähestymistapa on yksilöllinen, ja siinä korostuvat asiakkaan oma vastuu ja valinnat sekä erilaisten harjoitusten toiminnallinen ja kokemuksellinen luonne. Työskentelyssä käytetään apuna myös erilaisia metaforia ja mindfulness-pohjaisia harjoituksia. Käytännön työkalujen ja harjoitusten avulla opitaan psyykkisiä taitoja, jotka auttavat käsittelemään ajattelu- ja tunnereaktioita ja erilaisia käyttäytymisen muutoksen psykologisia esteitä, lisätään ja tuetaan motivaatiota hyvän elämän rakentamiseen ja tavoitellaan käyttäytymisen pysyvää muutosta.

Hyväksymis- ja omistautumisterapiaa on kehitetty ja kehitetään pitkäjännitteisen
tutkimustyön ja käytännön kokemusten pohjalta. Hyväksymis- ja omistautumisterapian avulla on saavutettu hyviä hoitotuloksia käyttäytymislääketieteen ja terveys-psykologianalueilla laajasti ympäri maailmaa muun muassa kroonisen kivun ja masennuksen hoidossa. Muita hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä sovellusalueita ovat tyypin 2 diabeteksen,
ylipaino-ongelmien ja erilaisten addiktioiden, esimerkiksi nikotiiniriippuvuuden,
hoito. Erityisen vahva näyttöä on saatu sen vaikuttavuudesta kroonisen kivun hoidossa.

Suomessa hyväksymis- ja omistautumisterapiaa on tutkittu muun muassa depression
(Lappalainen 2015), nukkumishäiriöiden ja työuupumuksen hoidossa sekä terveyttä
edistävien elintapojen muutoksessa (Sairanen 2016) ja liikkumisen edistämisessä
(Kangasniemi 2015).

HOT kuuluu kognitiivisen käyttäytymisterapian niin sanottuihin kolmannen aallon menetelmiin, joihin kuuluu sen lisäksi muun muassa dialektinenkäyttäytymisterapia,
funktionaalis-analyyttinen terapia ja erilaiset tietoisuustaitoihin perustuvat
terapiamenetelmät. Muilla kuin terapian sovellusalueella (esimerkiksi
 ohjauksessa, kasvatuksessa, valmennuksessa ja terveyden edistämisessä) näitä
 menetelmiä kutsutaan myös yleisesti kontekstuaalisen psykologian tai arvo-,
tietoisuus- ja hyväksyntäpohjaisiksimenetelmiksi. Hyväksymis- ja
omistautumisterapia lienee tutkituin ja tunnetuin kolmannen aallon
terapiamenetelmistä.