Päivitetty 22.7.2019

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, miten Liikunta- ja hyvinvointiakatemia Oy käsittelee henkilötietoja. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia Oy käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti ennen palveluidemme käyttäjäksi (mm. koulutuksiin tai valmennuksiin ilmoittautuminen) ryhtymistä. Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Liikunta- ja hyvinvointiakatemia varaa itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Käyttämällä www.liikuntajahyvinvointi.fi-verkkosivustoa, käyttämällä palvelujamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan.

Rekisterinpitäjänä toimii Liikunta- ja hyvinvointiakatemia Oy, Kelohonka 19, 40740 Jyväskylä.

1. Rekisterinpitäjä

Liikunta- ja hyvinvointiakatemia Oy

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Anu Kangasniemi

Puhelin: 040 7623111, sähköposti: anu.kangasniemi@liikuntajahyvinvointi.fi

3. Rekisterin nimi

Liikunta- ja hyvinvointiakatemian asiakas-, yhteystieto- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilö- ja yhteystietoja tietoja käsitellään rekisteröitävän tahon antaman suostumuksen perusteella laskutuksen, palvelusuhteen ja markkinoinnin mahdollistamiseksi. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää markkinointitoimenpiteiden sekä viestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja säilytetään sen mukaan, mikä on käyttötarkoituksen mukaan tarpeellista, korkeintaan 10 vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot:

· nimi (yksityisasiakas)

· yrityksen tai yhteisön nimi ja y-tunnus (yritys/yhteisöasiakas)

· postiosoite ja/tai laskutusosoite

· sähköpostiosoite

· puhelinnumero

· ammatti/koulutustausta

· työnantaja, jos asiakas tulee työantajan lähettämänä

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Liikunta-ja hyvinvointiakatemia Oy ei luovuta tai siirrä asiakkaistaan saatuja tietoja ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille.

7. Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

8. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti, henkilöllisyys todennettuna (esimerkiksi kuva passista tai virallisesta henkilökortista) ja allekirjoitettuna rekisterin yhdyshenkilölle.

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä henkilörekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 22.7.2019. Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §