Muutosohjaaja-koulutus

Muutosohjaaja-koulutus on täydennyskoulutus, jossa vahvistetaan ammattilaisen osaamista tukea asiakkaan motivaatiota ja käyttäytymisen pysyvää muutosta erityisesti liikunnan ja painonhallinnan näkökulmasta. Koulutuksessa perehdytään arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistapaan ja tieteelliseen tutkimusnäyttöön pohjautuvaan hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) malliin. HOTtia on menestyksekkäästi sovellettu eri puolilla maailmaa erilaisten terveysongelmien esimerkiksi kroonisen kivun, masennuksen, lihavuuden tai diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Muutosohjaaja-koulutus sisältää kolme lähijaksoa:

I lähijakso (2 pvä)

II lähijakso (1 pvä)

III lähijakso (1 pvä)

I lähijaksolla perehdytään psykologisen joustavuuden (HOT) malliin ja käyttäytymisanalyysiin sekä niiden hyödyntämiseen yksilöohjauksen näkökulmasta. Lähijakson aikana opitaan työkaluja, joiden avulla asiakkaan tilannetta voidaan kartoittaa
kokonaisvaltaisesti ja suuntaamaan huomiota tekijöihin, jotka ovat muutoksen näkökulmasta keskeisiä. Lisäksi lähijaksolla käsitellään harjoituksia, joiden avulla voidaan tukea asiakkaan motivaatiota käyttäytymisen muutokseen sekä muutosta estäviä ajatuksia ja tunteita.

II lähijaksolla sovelletaan psykologisen joustavuuden mallia ryhmäohjauksessa ja perehdytään kohdennetun haastattelun tekniikkaan. Lisäksi lähijaksolla käsitellään elintapaohjauksen arviointia ja mittareita, joiden avulla voidaan konkretisoida asiakkaan
muutosprosessia.

III lähijaksolla perehdytään HOT-mallin soveltamiseen lasten ja nuorten näkökulmasta sekä opitaan käyttämään Matrix-työkalua asiakastyössä. Matrixin tarkoituksena on auttaa asiakasta suuntamaan huomionsa elämään, mikä on hänelle merkityksellistä ja konkretisoida psykologisen joustavuuden vs joustamattomuuden vaikutuksia käyttäytymisen valintoihin.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon, työterveyshuollon ja liikunta-alan
ammattilaisille (terveydenhoitajat, lääkärit, psykologit, liikuntaneuvojat,
-ohjaajat, personal trainerit), joiden keskeinen työn sisältö liittyy liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen ja muutoksen tukemiseen. Koulutus soveltuu sekä lasten ja nuorten että aikuisten parissa työskenteleville.